ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Studentské asociace

Studentské asociace

Mendelova univerzita v Brně podporuje například tyto studentské spolky:Mezinárodní studentský klub (ISC)

Posláním studentského klubu je pomoc zahraničním studentům ze všech mezinárodních programů studujících na Mendelově univerzitě. Celý klub je veden studenty MENDELU v Brně, kteří ve spolupráci s kanceláří Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace a Pedagogickým oddělením rektorátu pořádají mnoho akcí, jejichž společným cílem je podpora mezinárodní komunity na MENDELU v Brně.Studentská komora Akademického senátu

Studentská komora je skupina zástupců z řad studentů a je významnou součástí Akademického senátu univerzity. Zástupci pomáhají ostatním studentům v řešení otázek a problémů spojených se studiem a životem na akademické půdě. Členové Studentské komory mají možnost dostat se do kontaktu s vedením univerzity a hájit zájmy studentů např. na radě rektora.Studentská unie Provozně ekonomické fakulty

Studentská unie se zabývá mnoha různými činnostmi a umožňuje svým členům zapojit se aktivně či pasivně do mnoha společenských akcí a plně si vychutnat vysokoškolský život.Spolek posluchačů Fakulty lesnické a dřevařské

Spolek posluchačů Fakulty lesnické a dřevařské je nezávislou organizací sdružující studenty všech oborů zřízených na Lesnické a dřevařské fakultě. Pořádá nebo se podílí na nejrůznějších akcích probíhajících po celý akademický rok. Specializované činnosti jsou prováděny v rámci sekcí tvořících vnitřní strukturu Spolku (Klub Green, Mezinárodní komise, Myslivecký kroužek, Sekce "Dřevo", Sekce "Reprezentační ples LDF" a Studentský časopis LEF). Spolek je dlouholetým členem mezinárodní organizace IFSA (Mezinárodní asociace studentů lesnictví), v rámci které je organizována mezinárodní soutěž "Lesnická všestrannost" i odborné zahraniční stáže.

Studenský klub Green

Studentský klub Green se nachází v areálu studentských kolejí J. A. Komenského. Ačkoliv je klub provozován Spolkem posluchačů Fakulty lesnické a dřevařské, je otevřen i studentům z ostatních fakult MENDELU a jejich přátelům. Každé pondělí se zde pořádají tradiční disco večery, v úterý se konají přednášky o cestování a besedy se zajímavými osobnostmi a středy patří koncertním vystoupením různých kapel.