ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Finanční podpora studentů

Finanční podpora studentů

Cílem podpory je rozvoj schopností, znalostí, samostatnosti, sebedůvěry, orientace ve společnosti, cílevědomosti a morálních hodnot posluchačů.

Podpora talentovaných studentů je realizována v oblastech:

 • studia
 • reprezentace univerzity
 • výzkumných aktivit
 • dalšího vzdělávání

Kdo je talentovaný student?

 • zvládne studium dříve než průměrný student
 • dosahuje ve studiu vynikající výsledky
 • aktivně se zapojuje do vědecko-výzkumné a tvůrčí práce na univerzitě
 • dosahuje vynikající výsledky při prezentaci své práce na konferencích, v různých soutěžích (ve sportu, hudbě, výtvarném umění, literární činnosti apod.)

Jak talentovaného studenta univerzita podporuje?

 • studijní a zkušební řád MZLU umožňuje studentům individuální studium a ukončení studia dříve, než je standardní doba studia
 • vynikající výsledky jsou oceňovány prospěchovým stipendiem, jednorázovými odměnami při ukončení studia -- cena rektora, děkana, pochvalné uznání děkana za závěrečnou práci
 • fakulta poskytuje mimořádnou odměnu za úspěšnou prezentaci na konferenci
 • fakulta poskytuje mimořádnou odměnu za úspěšnou reprezentaci školy (např. ve sportu, hudbě, výtvarném umění, literární činnosti apod.)
 • možnost konzultační formy studia, dále možnost studia na partnerských univerzitách v zahraničí
 • možnost zapojení do vědeckých a tvůrčích týmů dle svého zájmu a nabídky odborných ústavů

Forma individuální podpory:

 • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky
 • mimořádné stipendium za reprezentaci fakulty, resp. univerzity
 • finanční podpora zaměřená na prezentaci výsledků výzkumných aktivit na konferencích či formou publikací (například prostřednictvím Interní grantové agentury)
 • možnost využívat pracoviště univerzity/fakulty při zapojení do výzkumných týmů
 • finanční podpora při zahraničních cestách za účelem výzkumu a prezentace výsledků výzkumných aktivit, příp. zpracování závěrečné práce

"Financování Vašeho studia by mělo být zvažováno jako investice, která se ukáže návratnou ve střednědobém období". 


Jsou různé cesty zafinancování studia: studentské půjčky, státní granty, stipendium, vlastní zdroje, placená praxe, práce atd. Každá z nich však musí být studenty posouzena individuálně. Kromě toho umožňuje Mendelova univerzita získat vybraným studentům stipendium na studium. Univerzita nabízí finančních podporu během Vašeho studia:

 • Stipendium Jihomoravského centra pro mezinárodní mobility - grant v částce 7 000 Kč zajistí pokrytí základních životních nákladů jako je ubytování na kolejích, stravování v menze, místní doprava a zdravotní pojištění.
 • Stipendium Vyšehradského fondu - pro studenty ze zemí Albánie, Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko (max. 60 semestrů/rok), Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rusko, Srbsko a Ukrajina (max. 60 semestrů/rok), včetně Kosova, kteří chtějí studovat na VŠ ve V4. Stipendium 2 300 EUR/semestr, včetně úhrady školného ve výši 1 500 EUR/semestr/student, příp. i cestovní grant.
 • Fulbrightova komise - pro občany USA