ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Mezinárodní programy

International programmes

Každý student Mendelovy univerzity v Brně může strávit část svých studií v zahraničí na některé z partnerských univerzit. Kromě zlepšení znalosti cizích jazyků, mohou studenti získat také nové a cenné zkušenosti i praktické dovednosti a navázat nové kontakty s přáteli v zahraničí. Délka pobytu v zahraničí se pohybuje zpravidla od tří do dvanácti měsíců. V průběhu studia mohou talentovaní studenti cestovat do zahraničí, a to téměř do všech evropských zemí a také do zemí mimo Evropu, tj. Latinská Amerika, USA, Kanadě, Africe, Jihovýchodní Asie atd.


Studenti mohou studovat v zahraničí v rámci těchto programů:

  • Erasmus+ - studium, stáž
  • CEEPUS - studium
  • Leonardo - stáž
  • Aktion - studium
  • DAAD, aj.

Kromě dvoustranných dohod v rámci Evropy mohou studenti vycestovat například do USA, Thajska, Kanady, Ruska nebo Jihoafrické republiky. Více informací najdete zde. Od září 2010 je Mendelova univerzita rovněž partnerem v projektu Erasmus Mundus, lot 9 - Centauri.


Studenti se mohou zúčastnit také letních škol pořádaných MENDELU.