ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Stáže

Stáže

Erasmus+

Všichni studenti na MENDELU mohou profitovat z praxe v rámci programu Erasmus+. Ta může být v délce od 3-12 měsíců a musí mít formu plného úvazku v soukromé firmě nebo vzdělávací či výzkumné organizaci v rámci Evropské unie. Univerzita podporuje stáže měsíčně vyplaceným stipendiem, které je pro každý region v programu Erasmus dáno paušální částkou.

Rozvojové projekty

Kromě toho mají studenti možnost účastnit se stáží v různých zemích světa, kde univerzita realizuje rozvojové projekty nebo má navázánu partnerskou spolupráci se zahraniční univerzitou. Tyto země mohou být:

  • Etiopie
  • Ghana
  • Jihoafrická republika
  • Jemen - Sokotra
  • Nikaragua
  • Thajsko
  • USA
  • Vietnam
  • Zambie