ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Před zahájením každého semestru nabízí univerzita těm zahraničním studentům, kteří se účastní orientačního týdne, krátký kurz českého jazyka pro začátečníky. Zahraniční studenti si také mohou zaregistrovat kurz českého jazyka pro začátečníky i v průběhu semestru. Tento kurz je zdarma a studenti mohou získat tři kredity, pokud kurz úspěšně ukončí. Počet míst v kurzu je omezen.

Ústav jazyků MENDELU nabízí také klasické kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, ruštiny a španělštiny a jazykové kurzy pro specifické účely. Tyto kurzy jsou součástí nabízených studijních programů.

Zahraniční studenti mohou také navštěvovat kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny či francouzštiny na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Tyto kurzy jsou zpoplatněny.

Mimo univerzitu je v Brně také velké množství různých jazykových kurzů, které nabízí mnoho soukromých jazykových škol a center.

Zahraniční studenti se mohou také setkávat se studenty českými, což jim umožní vyměňovat si své kulturní zkušenosti a zdokonalovat češtinu, angličtinu či jiný jazyk. Mezinárodní studentský klub MENDELU také organizuje tzv. "Babylon coffee", aktivitu, při níž vždy zahraniční studenti jedné národnosti prezentují ostatním svůj jazyk, jeho specifika a učí je základní slovíčka.