ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Praktické informace

Praktické informace

Všichni výměnní studenti musí vyplnit formulář žádosti a Learning Agreement.

Vízová procedura

 • Občané států EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska nebo Švýcarska - od 1. května 2004 mohou občané států EU cestovat do České republiky s platným pasem nebo občanským průkazem a to bez víza.
 • Občané států s bezvízovým režimem - pas musí být platný minimálně 90 dnů po očekávaném odjezdu z České republiky. Občané Kanady a USA ke vstupu do České republiky vízum nepotřebují, pokud je jejich pobyt delší jak 90 dnů, ale zároveň nepřesahuje dobu 180 dnů, a to za podmínky, že daná osoba nebude vykonávat žádnou výdělečnou činnost. 
 • Občané, kteří potřebují vízum - seznam států, jejichž občané potřebují vízum. Obecné požadavky:
 • Žádost,
 • Pas (platný minimálně 90 dnů po expiraci víza),
 • 3 fotky (o vhodné velikosti),
 • Doklad o zdravotním pojištění platný v České republice - pojištění lze konzultovat s českými úřady na České ambasádě/konzulátu i v cizině,
 • Doklad o účelu pobytu - přijímací dopis potvrzený Mendelovou univerzitou, 
 • Proof of accommodation - accommodation letter issued by Mendel University
 • Evidence o výši příjmů, které studentovi pokrývají náklady pobytu v České republice (výše této částky je stanovena zákonem okolo 3 000 EUR ročně), tj. potvrzení o bankovním účtu vedeném na jméno studenta nebo platná, mezinárodně uznávaná, bankovní karta,
 • Výpis z trestního rejstříku (policejní zpráva),
 • poplatek za vízum
 • Pozn.: Všechny předkládané dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka!

Pro bližší informace kontaktujte diplomatické úřady České republiky ve vaší zemi zemi.

Studenti se musí do 3 pracovních dnů od svého příjezdu registrovat v Imigrační kanceláři a získat do pasu Dočasné povolení k pobytu. Více informací o vízech naleznete zde.

Termín pro doručení přihlášek

Termín pro výměnné studenty:

 • zímní semestr - 1. prosince
 • letnísemestr - 1. června.

Orientační týden

Univerzita pořádá orientační týden na začátku každého semestru. Účast je doporučena především proto, že se studenti dozví mnoho užitečných informací o studiu na Mendelově univerzitě, budou provedeni univerzitním kampusem v Brně a mohou se setkat s jinými výměnnými studenty. Orientační týden zahrnuje několik hodin výuky českého jazyka, dva celodenní výlety, návštěvu Botanické zahrady a arboreta atd.

Kurz českého jazyka

Před začátkem semestru pořádá Mendelova univerzita pro mezinárodní studenty, kteří se účastní Orientačního týdne, krátký kurz českého jazyka pro začátečníky. Studenti mají také možnost se registrovat do kurzu, který se koná naopak během celého semestru. Tyto kurzy jsou zdarma a studenti za něj získají 2 kredity, pokud jej úspěšně absolvují.

ISIC karta

Mendelova univerzita v Brně vydává ISIC, mezinárodní studentský průkaz, všem studentům prezenční formy studia. Průkaz poskytuje mnoho výhod i mimo univerzitní kampus. Studenti dálkového studia nemají na získání ISIC nárok, mohou získat pouze studentský průkaz Mendelovy univerzity.

Buddy System

Buddy program je jednou ze základních náplní. Jeho cílem je nabídnout zahraničním studentům pomocnou ruku ve chvílích, kdy ji potřebuji nejvíce, tedy ihned po příjezdu, kdy jsou vystaveni prvním nástrahám pobytu v cizí zemi. Český student jako "buddík" (kamarád) dobrovolně pomáhá vybranému zahraničnímu studentovi s ubytováním, vyřízením formalit a aklimatizací v Brně. Odměnou je zvýhodnění "buddíků", při výběru na studijní pobyt do zahraničí a zlepšení komunikace ve vybraném cizím jazyce (angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština a mnoho dalších).

Mezinárodní studentský klub (ISC)

ISC MENDELU v Brně je mezinárodní studentský klub při MENDELU v Brně. Naším posláním je pomoci zahraničním studentům ze všech mezinárodních programů studujících na naší alma mater. Celý klub vedou studenti MENDELU v Brně a ve velmi blízké spolupráci s Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace, Pedagogickým oddělením a s Rektorátem naší univerzity pořádáme spoustu akcí, které mají společný cíl, a to podporu mezinárodní komunity na MENDELU v Brně.