ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Studijní oddělení

Studijní oddělení

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace

Vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Veselá

Studenti samoplátci, Erasmus Mundus: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Program CEEPUS, Erasmus+ přijíždějící, bilaterální smlouvy: Ing. Barbora Floriánová

Erasmus + pracovní a absolventské stáže: Ing. Bohdana Čechová

Erasmus+ institucionální koordinátor, kreditová mobilita: Mgr. Hana Kuzdasová

Vyjíždějící Erasmus+ studenti:Bc. Markéta Tomanová

Mobility akademických a administrativních pracovníků Erasmus+, Erasmus+ smlouvy: Mgr. Lenka Pitronová

Pedagogické oddělení

Vedoucí oddělení: Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.

Uznávání zahraničního studia: Mgr. Veronika Vávrová

Zahraniční oddělení na fakultách

Agronomická fakulta

Fakultní koordinátor: Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Kontaktní osoba: Bc. Alena Hooperová

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Fakultní koordinátor: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Kontaktní osoba: Hana Kališová

Lesnická a dřevařská fakulta 

Fakultní koordinátor: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. David Sís

Provozně ekonomická fakulta

Fakultní koordinátor: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Referentka: Ing. Šárka Braunerová

Zahradnická fakulta

Fakultní koordinátor: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Referentka: Ing. Jana Nečasová