ECTS katalog / Informace o univerzitě / Podpora studentů

Podpora studentů

Mendelova univerzita v Brně poskytuje uchazečům o studium pomoc s registrací, vyřizováním víz, pojištěním, založením bankovního účtu atd. V případě jakéhokoliv problému týkajícího se studijní záležitosti se studenti mohou obrátit na příslušného pracovníka studijního oddělení na dané fakultě, v případě jakékoliv jiného problému jsou vítáni obrátit se na kancelář mezinárodních vztahů.

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace

Vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Veselá

Studenti samoplátci, Erasmus Mundus: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Program CEEPUS, Erasmus+ přijíždějící, bilaterální smlouvy: Ing. Barbora Floriánová

Erasmus + pracovní a absolventské stáže: Ing. Bohdana Čechová

Erasmus+ institucionální koordinátor, kreditová mobilita: Mgr. Hana Kuzdasová

Vyjíždějící Erasmus+ studenti:Bc. Markéta Tomanová

Mobility akademických a administrativních pracovníků Erasmus+, Erasmus+ smlouvy: Mgr. Lenka Pitronová

Zahraniční oddělení na fakultách

Agronomická fakulta

Fakultní koordinátor: Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Kontaktní osoba: Bc. Alena Hooperová

Lesnická a dřevařská fakulta

Fakultní koordinátor: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. David Sís

Provozně ekonomická fakulta

Fakultní koordinátor: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Braunerová

Zahradnická fakulta

Fakultní koordinátor: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Nečasová

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Fakultní koordinátor: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Kontaktní osoba: Hana Kališová

Studenti se mohou také obrátit na Poradenské centrum Institutu celoživotního vzdělávání nebo vysokoškolského psychologa. Studenti se speciálními potřebami jsou na univerzitě rovněž vítáni.

Buddy System

Buddy System je jedním ze základních činností Mezinárodního studentského klubu. Cílem je pomoci příchozím studentům v situacích, kdy ji potřebují nejvíce, to znamená těsně po jejich příjezdu -- kdy čelí prvním překážkám v cizí zemi. Český student pomáhá zahraničnímu studentovi s ubytováním, vyřízením potřebných dokladů a dokumentů, provede ho univerzitou, městem apod.