ECTS katalog / Informace o univerzitě / Vedení univerzity

Vedení univerzity

Rektor
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Prorektorka pro vzdělávací činnost
doc. RNDr. Irena Marková, CSc.

Prorektor pro tvůrčí činnost
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.


Děkani

Agronomická fakulta
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Lesnická a dřevařská fakulta
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

Provozně ekonomická fakulta
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Zahradnická fakulta
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Institut celoživotního vzdělávání
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Akademický senát