ECTS katalog / Informace o univerzitě / Vedení univerzity

Vedení univerzity

Rektor
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Prorektorka pro vzdělávací činnost
doc. RNDr. Irena Marková, CSc.

Prorektor pro tvůrčí činnost
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.


Děkani

Agronomická fakulta
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Lesnická a dřevařská fakulta
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

Provozně ekonomická fakulta
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Zahradnická fakulta
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Institut celoživotního vzdělávání
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Akademický senát

předseda

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

místopředseda

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Bc. Alois Konšel

tajemník

Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.

člen

Bc. Vladimír Arnošt

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Ing. Petr Jedlička, Ph.D.

Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.

Bc. Lukáš Kejík

doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

Bc. Tomáš Laško

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Bc. Eliška Matyášová

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.

Ing. Stanislav Navrátil

Bc. Jana Pavelková

Bc. Pavel Peška

doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA

Bc. Lukáš Sýkora

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.

Ing. Vojtěch Urban

Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.

Ing. Martin Zach, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.