ECTS katalog / Informace o univerzitě / Harmonogram

Harmonogram

Akademický rok standardně začíná 1. září a končí 31. srpna. Základní jednotkou je semestr, který se skládá z výukové části a zkouškového období. Semester se dále může dělit na bloky.

 

Detailnější informace o harmonogramu zde