ECTS katalog / Informace o univerzitě / ECTS kreditový systém

ECTS kreditový systém

ECTS, evropský kreditní systém, je systém vypracovaný Evropskou komisí založený na principu přidělování a přenosu kreditů tak, aby byly zajištěny společné postupy pro úplnou převoditelnost kreditů za část studia absolvovaného v zahraničí, aby se mohly započítat do konečné kvalifikace v domovské zemi. 

Poskytuje způsob, jak měřit a porovnávat akademické výhody a jejich převod z jedné instituce na druhou.

Všechny studijní programy Mendelovy univerzity jsou kvantifikovány pomocí ECTS kreditů. Všechny předměty mají přiděleny kredity podle zátěže studentů, která je u průměrného studenta potřeba k tomu, aby bylo dosaženo očekávaných studijních výsledků.

Jeden kredit představuje 28 hodin celkové studijní zátěže. Standardní akademický rok je založen na 60 ECTS, což představuje 1680 hodin studijní zátěže. Individuální student se od této normy může podle svých kapacit, schopností, informovanosti a úsilí lišit.

Přidělení ECTS kreditů je založeno na studijní zátěži potřebné k dosažení očekávaných studijních výsledků.