ECTS katalog / Informace o univerzitě / Registrace ke studiu

Registrace ke studiu

Obecné pokyny k přihlášení

V zásadě jsou dvě kategorie studentů: výměnní studenti a studenti, kteří absolvují ucelený studijní program. Studenti mohou studovat buď jednotlivé předměty, nebo se mohou přihlásit do uceleného studijního programu. Většina studijních programů je k dispozici v českém jazyce, vybrané programy jsou nabízeny v anglickém jazyce. Pro zájemce nabízí univerzita také kurz českého jazyka.

Výměnní studenti

Studenti jsou povinni předložit následující dokumenty:

 • Formulář žádosti o výměnu studentů
 • Learning Agreement (s pasovou fotografií)
 • Motivační dopis
 • Curriculum vitae
 • Transcript of Records

Studenti si mohou vybrat jakýkoliv předmět z některé z 5 fakult, jestliže je schválen ve Studijní smlouvě. Uzávěrka přihlášek:

 • zimní semestr -1 prosince
 • letní semestr -1 června.

Samoplátci
Studenti uceleného studijního programu předloží následující dokumenty:

 • Vyplněnou on-line přihláška umístěnou na https://is.mendelu.cz/prihlaska/;
 • Životopis;
 • Ověřené kopie osvědčení o dosaženém nejvyšším vzdělání, včetně oficiálního výpisu známek;
 • Doklad o úrovni angličtiny (slovem i písmem);
 • Dva referenční dopisy;
 • Jakékoliv jiné podpůrné informace nebo podklady.

Termín pro podání přihlášky se liší dle studijního programu - od ledna do května.