ECTS katalog / Informace o univerzitě / Název a adresa

Mendelova univerzita v Brně

Virtuální procházka kampusem

Zemědělská 1, 613 00 Brno
e-mail: info@mendelu.cz
tel.: +420 545 131 111
fax: +420 545 211 128
http://www.mendelu.cz

IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489

Agronomická fakulta

Zemědělská 1, 613 00 Brno, CZ
e-mail: agro@mendelu.cz
tel.: +420 545 133 001
fax: +420 545 212 044

Lesnická a dřevařská fakulta

Zemědělská 3, 613 00 Brno, CZ
e-mail: info.ldf@mendelu.cz
tel.: +420 545 131 111
fax: +420 545 212 293

Provozně-ekonomická fakulta

Zemědělská 1, 613 00 Brno, CZ
e-mail: studijni@pef.mendelu.cz
tel.: 545 132 701
fax.: 545 132 797

Zahradnická fakulta

Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě, CZ
e-mail: info@zf.mendelu.cz
tel.: +420 519 367 220
fax: +420 519 367 222

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Třída Genrála Píky 7, 613 00 Brno, CZ
e-mail: info.frrms@mendelu.cz
tel.: +420 545 136 121
fax: +420 545 136 121

Institut celoživotního vzdělávání

Zemědělská 5, 613 00 Brno, CZ
e-mail: czv@mendelu.cz
tel.: +420 545 135 209