ECTS katalog / Informace o univerzitě / Kvalifikační požadavky

Kvalifikační požadavky

Bakalářské studium:
Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Magisterské studium:
Ukončený bakalářské studium včetně bakalářského diplomu.

Doktorské studium:
Ukončené magisterské studium s magisterským diplomem.

Předpisy

Český vzdělávací systém upravuje Zákon o vysokých školách (zákon 111/1998). Studium na MENDELU se řídí Studijním a zkušebním řádem.